RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka:
   AG Geosynthetics sp. z o.o. sp.k.
   43-215 Studzienice,
   ul. Jaskółek 12L
   KRS: 0000763835
   NIP: 638 183 62 69
   REGON: 382113892
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
   przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
   rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
   upoważnieni pracownicy administratora;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
   okres zawarcia i wykonywania umowy głównej tj. umowy sprzedaży, dostawy, umowy o świadczenie usług bądź umowy o roboty budowlane;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy
   uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z administratorem danych osobowych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy albo brak możliwości zrealizowania Umowy.