Geowłóknina ALTEX AT

Geowłóknina ALTEX AT materiał wykonany z wysoko wytrzymałościowych włókien polipropylenowych i poliestrowych powstały w procesie igłowania mechanicznego z termicznym wykończeniem powierzchni. Geowłóknina charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością biologiczną i chemiczną. Przy wyborze konkretnych gramatur geowłóknin należy kierować się ich wytrzymałością na rozciąganie, wydłużeniem oraz zwrócić uwagę na parametry przebicia statycznego i dynamicznego. Bardzo istotna jest również wielkość porów i wodoprzepuszczalność.

 • ALTEX AT
 • ALTEX AT
 • ALTEX AT

Funkcje

Wybór konkretnego typu geowłókniny uzależniony jest od celu przeznaczenia oraz funkcji, którą geowłóknina ma spełniać w zakresie zastosowania:

Filtracja i drenaż

Geowłóknina w swojej strukturze zapobiega ruchom cząstek gruntu, umożliwiając swobodny przepływ cieczy i gazu. Efektywność pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału. Zachowanie odpowiedniej specyfiki budowy geowłókniny (rozmiaru porów) pozwala jej na przepuszczanie przez filtr cząsteczek o średnicy mniejszej od O90. Większe cząsteczki zostają zatrzymane na powierzchni filtra, w efekcie odprowadzanie wody może być realizowane w każdej płaszczyźnie włókniny.

Separacja

Geowłóknina jest doskonałym materiałem separującym, zawdzięcza to wysokiej wodoprzepuszczalności oraz wysokim właściwościom mechanicznym. Funkcja wykorzystywana jest szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Budowa dróg na takich terenach bywa szczególnie utrudniona, a dzięki zastosowaniu geowłóknin jest zdecydowanie prostsza i efektywniejsza. Produkty trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości. Skutkiem nieodpowiedniej separacji może być stopniowe mieszanie się materiałów konstrukcyjnych z gruntem rodzimym, a tym samym znaczne i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji drogi.

Wzmocnienie i ochrona

Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie. Geowłóknina poprawia parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg, lotnisk czy też trakcji kolejowych.

Zastosowanie

Geowłóknina ALTEX AT posiada szerokie zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki;
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe;
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne (ochrona folii);
 • parkingi, podjazdy , boiska sportowe;
 • wysypiska odpadów (ochrona geomembran), budowa nasypów, skarp i wałów przeciwpowodziowych ;
 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki;
 • balastowanie rurociągów;
 • naprawa pokrycia dachowego.