Geokomórka AT CELL

Geokomórka AT CELL (geokrata), zwana inaczej geokratą komórkową (geosiatka komórkową), złożona jest z teksturowanych i perforowanych taśm z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości HDPE. Geokomórka to zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości. Stanowi system upodobniający się do struktury „plastra miodu”, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Przestrzenna struktura geokomórka pozwala optymalizować przenoszenie sił, redukować ciśnienie i minimalizować nakłady w celu uzyskania zadawalających parametrów gruntu w trudnych geotechnicznie podłożach, czy też nieuregulowanych stosunkach gruntowo-wodnych. Geokomórka jest dostarczana na budowę w sekcjach o rozmiarach dostosowanych do charakteru realizacji. Zastosowany materiał HDPE to miękkie i podatne tworzywo, dające się łatwo formować dzięki czemu komórki sekcji można dowolnie kształtować w zależności od potrzeb.

  • AT CELL
  • AT CELL
  • AT CELL

Mechanizm działania

System geokomórek AT CELL pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację skarp i nasypów. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki jest blokowane przez ścianki systemu, dzięki czemu zyskują się lepsze zagęszczenie. Ponadto zachodzi proces wzajemnego klinowania kruszywa, co wpływa na kąt tarcia wewnętrznego zasypki.

Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio modyfikowana. Zastosowanie systemu geokomórek pozwala na ograniczenie zjawisk erozji wodnej i wietrznej materiału wypełniającego, co ma istotny wpływ na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne skarp i nasypów.

Zastosowanie

System komórkowy AT CELL posiada zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

  • konstrukcji dróg począwszy od traktów leśnych i dróg tymczasowych, poprzez drogi lokalne, aż do obiektów przystosowanych do szybkiego ruchu kołowego;
  • nawierzchni parkingów i placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych traktów rowerowych, alejek i ścieżek dla pieszych;
  • ochrony antyerozyjnej skarp i nasypów;
  • wałów przeciwpowodziowych, rzek i zbiorników wodnych;
  • rowów melioracyjnych i systemów drenażowych;
  • uksztaltowania elementów architektury krajobrazu;
  • boisk sportowych, pól golfowych, placów zabaw, wybiegów dla zwierząt