Geowłóknina ALTEX AT

Geowłóknina ALTEX AT materiał wykonany z wysoko wytrzymałościowych włókien polipropylenowych i poliestrowych, powstały w procesie igłowania mechanicznego z termicznym wykończeniem powierzchni. Geowłóknina charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością biologiczną i chemiczną, a także dobrą wodoprzepuszczalnością.

 • geowłóknina po niskiej cenie ALTEX AT
 • geowłóknina ALTEX AT z atrakcyjnym cennikiem
 • geowłóknina 200g - ALTEX AT

Funkcje geowłókniny

Funkcje geowłókniny ALTEX AT

Dobór konkretnego typu geowłókniny uzależniony jest od celu przeznaczenia oraz funkcji, którą geowłóknina ma spełniać w zakresie zastosowania:

Filtracja i drenaż

Geowłóknina w swojej strukturze zapobiega ruchom cząstek gruntu, umożliwiając swobodny przepływ cieczy i gazu. Efektywność pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału. Zachowanie odpowiedniej specyfiki budowy geowłókniny (rozmiaru porów) pozwala jej na przepuszczanie przez filtr cząsteczek o średnicy mniejszej od O90. Większe cząsteczki zostają zatrzymane na powierzchni filtra, w efekcie odprowadzanie wody może być realizowane w każdej płaszczyźnie włókniny.

Geowłóknina użyta w specjalistycznym przeznaczeniu jako filtr jest nadmiernie narażona na negatywne oddziaływanie kolmatacji chemicznej i mechanicznej, przekładając się na obniżenie właściwości materiału i szybsze zużycie.

Separacja

Geowłóknina jest doskonałym materiałem separującym, zawdzięcza to wysokiej wodoprzepuszczalności oraz wysokim właściwościom mechanicznym. Funkcja wykorzystywana jest szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Budowa dróg na takich terenach bywa szczególnie utrudniona, a dzięki zastosowaniu geowłóknin jest zdecydowanie prostsza i efektywniejsza. Produkty trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości. Skutkiem nieodpowiedniej separacji może być stopniowe mieszanie się materiałów konstrukcyjnych z gruntem rodzimym, a tym samym znaczne i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji drogi.

Wzmocnienie i ochrona

Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie. Geowłóknina poprawia parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg, lotnisk czy też trakcji kolejowych.

Zamów

Wysokiej jakości geowłóknine ALTEX AT

Zastosowanie geowłókniny

Zastosowanie geowłókniny ALTEX AT

Geowłóknina ALTEX AT posiada szerokie zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

Jak wybrać geowłókninę?

Przy wyborze konkretnych gramatur geowłóknin należy kierować się ich wytrzymałością na rozciąganie, wydłużeniem oraz zwrócić uwagę na parametry przebicia statycznego i dynamicznego. Bardzo istotna jest również wielkość porów i wodoprzepuszczalność. Parametry geowłókniny są zróżnicowane, dlatego istotne jest wskazanie i dobór odpowiedniej gramatury produktów. Metoda pozyskiwania geowłókniny warunkuje zaistnienie określonych właściwości mechanicznych i użytkowych wraz z poziomem wodoprzepuszczalności. Specjaliści AG Geosynthetics oferują merytoryczne, produktowe i techniczne wsparcie w zakresie konsultowania właściwości i wyboru optymalnej geowłókniny.

Geowłóknina cennik

W stałej ofercie geowłóknin AG Geosynthetics znajdują się wyroby dostępne w gramaturze od 100 g/m2 do 300 g/m2 – zwłaszcza geowłókninę 200g /m . W zależności od potrzeb firm budowlanych, wykonawczych czy biur projektowych dostarczamy materiały o zróżnicowanej gramaturze dostosowanej do potrzeb klienta i specyfiki danej realizacji. Cena geowłókniny waha się w zależności od parametrów i właściwości fizycznych oraz chemicznych, jednak każdemu partnerowi biznesowemu gwarantujemy atrakcyjność cen i otwartość na negocjowanie warunków współpracy.

Dowiedz się

Jaka jest cena za 200g geowłókniny


Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest geowłóknina?

  Geowłókninę zaliczamy do należy do grupy materiałów geosyntetycznych produkowanych z włókien poliestrowych lub polipropylenowych o doskonałych właściwościach fizycznych i chemicznych. Proces produkcyjny geowłókniny odbywa się z wykorzystaniem mechanicznego igłowania i obróbki termicznej służącej precyzyjnemu wykończeniu materiału. Wśród jej podstawowych funkcji wymienia się funkcje ochronne, drenujące, separacyjne, filtracyjne oraz wzmacniające.

 2. Jaka jest cena za geowłókninę 200 g?

  Oferta geowłóknin obejmuje produkty dostępne w najpopularniejszych gramaturach od 100 g/m2 do 300 g/m2. Cena za geowłókninę jest uzależniona od specyfiki zlecenia oraz oczekiwań klienta – to właśnie one determinują wymiary, gramatura i szczegóły techniczne danego produktu. Cennik geowłóknin udostępniają pracownicy AG Geosyntehtics, dlatego zachęcamy do indywidualnych konsultacji w celu omówienia szczegółów oferty.

 3. W jakich obszarach stosuje się geowłókniny?

  Geowłóknina posiada szerokie zastosowanie w obszarach, gdzie wymagana jest stabilizacja i ochrona gruntu, w tym przy budowie dróg tymczasowych i publicznych, parkingów, boisk sportowych, nasypów, wałów przeciwpowodziowych, przy balastowaniu rurociągów czy naprawach pokryć dachowych.

 4. Jak prawidłowo układać geowłókninę?

  Odpowiednie ułożenie geowłókniny gwarantuje optymalną ochronę i stabilizację gruntu, dlatego tak istotne jest zastosowanie się do instrukcji montażowych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na równomierne i dokładne rozłożenie geowłókniny tak, by nie przeoczyć zagięć materiału i wszelkich nierówności. Przy montażu istotne są również minimalne wartości zakładów, według których powinno układać się poszczególne pasy jeden po drugim. Zazwyczaj minimalny zakład oscyluje wokół 10 cm, w przypadku wzmocnienia ok. 30 cm, a przy systemach drenażowych ok. 20 cm.

 5. Jakie są zalety stosowania geowłókniny?

  Wśród podstawowych zalet geowłókniny wymienić można m.in. wysoką wytrzymałość na rozciąganie, własności filtracyjne, wodoprzepuszczalność, łatwość w montażu oraz atrakcyjną cenę w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań wzmacniających.