Geowłóknina drenażowa (separacyjno-filtracyjna)

Wpływ geosyntetyków zróżnicowanych pod względem parametrów, gramatury i właściwości geowłóknin jest nieoceniony we współczesnych gałęziach przemysłu i nowoczesnym budownictwie. AG Geosynthetics to wyłączny dystrybutor geowłókniny ALTEX AT, stawiający na przejrzystą współpracę i propagowanie pionierskich, rozwiniętych pod kątem technologicznym rozwiązań geosyntetycznych. Wzmocnienie uzyskane dzięki zastosowaniu geowłóknin o różnym przeznaczeniu jawi się jako gwarancja wydłużenia czasu eksploatacji konstrukcji.

Geowłókniny wykazują podstawowe właściwości separacyjno-drenujące i ochronne, znajdując szerokie zastosowanie we współczesnych sektorach budownictwa. Dostępność materiałów w dwóch podstawowych wersjach kolorystycznych tj. białym zapewniają funkcjonalność i możliwości użycia. Zachęcamy do kierowania pytań związanych z geowłókniną białą  do naszych specjalistów AG Geosynthetics.

Wybór konkretnego typu geowłókniny ALTEX AT uzależniony jest od celu przeznaczenia oraz funkcji, która geowłóknina na spełniać w zakresie zastosowania:

  • geowłókninę separacyjną,
  • geowłókninę filtracyjną,
  • geowłókninę do drenażu,
  • geowłóknina ochronna.

Geowłóknina separacyjna – bezpieczeństwo i wysoka jakość

Wpływ na poziom i zakres separacji geowłókniny mają własności odpornościowe i wysoka wodoprzepuszczalność, których zalety są wykorzystywane w celu ustabilizowania słabonośnych gruntów. Geowłókniny separacyjne polepszają efektywność pracy, zapobiegając przemieszczaniu się poszczególnych warstw podłoża.

Zapobieganie nieprawidłowej separacji polega na dobraniu odpowiednich materiałów chroniących przed mieszaniem się gruntów i narażeniem na zbędne oraz nieplanowane koszty związane z naprawą dróg.

Geowłóknina filtracyjna

Podstawową funkcją geowłókniny filtracyjnej jest ochrona i stabilizacja gruntów o słabej nośności dzięki odpowiednim parametrom i specyfice włókien. Jej zastosowanie łączy się pośrednio z systemem drenażowym, którego prawidłowe funkcjonowanie jest zależne od występowania geowłókniny filtracyjnej stanowiącej podstawowe zabezpieczenie dla wód gruntowych. Efektywność pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału, bowiem podane parametry decydują o występowaniu zjawiska kolmatacji (zapychania się porów).

Zmiana właściwości filtracyjnych jest możliwa w określonych sytuacjach m.in. przez wzgląd na zaistnienie kolmatacji chemicznej czy fizycznej, powodującej obniżenie wodoprzepuszczalności i zwiększenie prawdopodobieństwa obniżenia prawidłowego działania systemu drenażowego.

Geowłóknina do drenażu

Struktura włókien umożliwiająca swobodny przepływ gazu i cieczy przez geowłókninę drenażową, sprawia, że ten typ geosyntetyku stanowi podstawę systemów drenażowych we współczesnym budownictwie. Porowatość materiału umożliwia odprowadzenie niepożądanych substancji na powierzchnię geowłókniny drenarskiej. Wybór odpowiedniej gramatury i parametrów geosyntetyku pozwala połączyć właściwości drenażu i filtru, jednak warunkiem koniecznym do spełnienia jest zastosowanie geowłókniny o mniejszej gramaturze. Skutkiem użycia drenażu o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i wadze jest obniżenie efektywności całego systemu.

Cena zarówno geowłókniny do drenażu, jak i cena geowłókniny separacyjnej kształtuje się w zależności od gramatury i pozostałych wymiarów, które są indywidualnie dobierane według potrzeb klienta i przeznaczenia materiału. Zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce o nazwie „kontakt”.

Geowłóknina poliestrowa a geowłóknina polipropylenowa

Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym wytrzymałościowych geowłóknin są poliester i polipropylen. Zarówno geowłóknina poliestrowa, jak i geowłóknina polipropylenowa (tzw. geowłóknina PP) posiadają odmienne właściwości fizyczne i chemiczne, a także zróżnicowane parametry. Dobór odpowiedniego geosyntetyku jest uzależniony od celu przeznaczenia i pożądanych danych technicznych.

Właściwości włókien polipropylenu

Polipropylen jest strukturą częściowo krystaliczną, wykazujący szereg pożądanych w wielu środowiskach właściwości, w tym: niewielką przepuszczalność wody i chłonność, średnią odporność temperaturową (ok. 120 stopni Celsjusza), gęstością na poziomie 0,905-0,915 g/cm3 oraz temperaturą topnienia wynoszącą 60-165 st.C. Typowym zastosowaniem polipropylenu jest jego użycie w procesie produkcyjnym geowłókniny polipropylenowej, która nadaje się do użytku w trakcie betonowania.

Właściwości włókien poliestru

Wśród właściwości poliestru wymienia się m.in. niski współczynnik chłonności wody, własności odpornościowe i wytrzymałościowe, w tym: trwałość, wytrzymałość na obciążenie i rozrywanie, nieprzepuszczalność dla ciepła i wody czy sprężystość. W związku z tym geowłóknina poliestrowa znajduje zastosowanie w obszarach mniej wymagających niż w przypadku polipropylenu ze względu na obniżone właściwości wytrzymałościowe.