Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Parametry geowłóknin — grubość, gramatura i inne - AG Geosynthetics

Parametry geowłóknin — grubość, gramatura i inne

21 grudnia 2023

W dzisiejszym świecie inżynierii geotechnicznej, zastosowanie geowłóknin poliestrowych i polipropylenowych stało się nieodłącznym elementem efektywnych rozwiązań w zakresie stabilizacji gruntu, ochrony przed erozją oraz innych kluczowych dziedzin budownictwa. Aby zrozumieć wykorzystanie geosyntetyków, konieczne jest poznanie ich parametrów, z których najistotniejsze obejmują grubość, gramaturę i odporność. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym parametrom, rozważając ich znaczenie, wpływ na funkcjonalność oraz istotę dla różnorodnych zastosowań w dziedzinie inżynierii geotechnicznej.

Gramatura

To najbardziej podstawowe kryterium doboru geowłókniny. Określenie gramatury jest całkiem proste. Proces ten polega na zważeniu próbki geowłókniny, a następnie podzieleniu wyniku przez powierzchnię próbki. Ten proces jest powtarzany kilkakrotnie, a z uzyskanych wartości oblicza się średnią wagę oraz odchyłki od tej średniej.

W ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, gdzie głównym celem jest ochrona gleby przed erozją, stosuje się geowłókniny o mniejszych gramaturach. Te cienkie warstwy są wystarczające do zapewnienia ochrony przed wodą oraz chwastami, jednocześnie umożliwiając przepływ wody i składników odżywczych do korzeni roślin. W projektach budowlanych gramatura geowłókniny odgrywa znaczącą rolę. Geowłókniny o większej gramaturze są stosowane do zabezpieczania skarp, wzmacniania nasypów, podłoża czy konstrukcji drenarskich (drenażowych). Odpowiednio dobrana gramatura umożliwia efektywne przeciwdziałanie erozji i deformacjom terenu.

Najczęściej w budownictwie stosowane są geowłókniny od ok. 100 g/m² do 300 g, ale na rynku znaleźć można grubą geowłókninę o gramaturze 2000 g/m².

Sprawdź

Poznaj naszą ofertę geosyntetyków

Geowłóknina gruba — jaka grubość?

Jednym z kluczowych parametrów geowłókniny jest jej grubość, która ma istotny wpływ na jej efektywność w różnych zastosowaniach. Grubość geowłókniny podobnie jak gramaturę dobiera się na podstawie specyfiki projektu. Ma ona kluczowe znaczenie dla wytrzymałości. W projektach, gdzie istotne jest zapewnienie stabilności gruntów czy ochrony przed erozją, zazwyczaj wybiera się grubsze geowłókniny. W przypadku obszarów narażonych na intensywne obciążenia mechaniczne, takie jak miejsca budowy dróg czy parkingów, wartości grubości mogą być znacząco większe. W ogrodnictwie i krajobrazie stosuje się geowłókniny o mniejszych grubościach. Te cienkie warstwy skutecznie chronią korzenie roślin przed erozją gleby, jednocześnie umożliwiając przepływ wody i składników odżywczych, dlatego świetnie sprawdzą się w systemach drenażu i filtracji, a także do separacji. Są one także używane jako do kontrolowania chwastów, co sprawia, że ogród jest łatwiejszy do utrzymania, a dzięki zastosowaniu kruszywa ogród jest też po prostu bardziej estetyczny.

Pamiętaj! Dobór odpowiedniej grubości geowłókniny powinien być zawsze przemyślany i dostosowany do konkretnych warunków danego projektu.

Kontakt

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

Wytrzymałość na rozciąganie

W dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwa, parametr wytrzymałości na rozciąganie geowłókniny jest kluczowym elementem decydującym o jej efektywności w różnych zastosowaniach. Jednym z głównych obszarów, gdzie wytrzymałość na rozciąganie odgrywa kluczową rolę, jest stabilizacja gruntów. W przypadku obszarów poddanych intensywnym naprężeniom mechanicznym, takich jak obszary budowy dróg czy fundamenty mostów, geowłókniny o wyższej wytrzymałości na rozciąganie są często preferowane. Zapewniają one dodatkową siłę, która przeciwdziała odkształceniom i utrzymuje integralność konstrukcji.

W projektach, gdzie konieczne jest zabezpieczenie terenu przed erozją czy obrywami skalnymi, znajdują zastosowanie geowłókniny o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Te materiały zachowują jednocześnie elastyczność niezbędną do dostosowywania się do zmieniających się warunków terenowych.

Rozciągliwość wyrobu

W projektach, gdzie jest wymagający teren, taka jak obszary poddawane osiadaniu czy ruchom gruntu, rozciągliwość geowłókniny staje się kluczowym kryterium. Materiały o większej rozciągliwości są w stanie lepiej dostosować się do zmiany warunków terenowych, minimalizując ryzyko pęknięć czy odkształceń. Tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed erozją czy zmianami topograficznymi, geowłókniny o większej rozciągliwości są szczególnie przydatne. Dzięki temu materiał może efektywnie przeciwdziałać naprężeniom powstałym w wyniku zmiany struktury gruntu. Funkcja ta jest szczególnie ceniona w szeroko pojętej branży budowlanej.

Odporność na uszkodzenia

Geowłókniny odporne na uszkodzenia charakteryzują się wyższą trwałością i stabilnością. Odporność na uszkodzenia geowłókniny może być oceniana pod różnymi kątami, zależnie od rodzaju zastosowania i specyficznych warunków, z którymi materiał będzie się stykał. Geowłókniny muszą wykazywać odporność na rozrywanie, co jest kluczowe w przypadku obciążeń dynamicznych, naprężeń punktowych lub innych czynników, które mogą prowadzić do uszkodzenia struktury. W zależności od zastosowania, geowłókniny mogą być narażone na ścieranie, zwłaszcza jeśli są stosowane w warstwach drogowych lub jako osłony na zboczach. Odporność na ścieranie jest istotna dla utrzymania trwałości struktury.

×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe