Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Geowłóknina separacyjna - AG Geosynthetics

Geowłóknina separacyjna

Geowłóknina separacyjna, znana także jako geosyntetyk separacyjny, stanowi nieodłączny element inżynierii lądowej i budownictwa. To materiał, w którym główną rolę odgrywają polimery, a jego głównym celem jest oddzielenie i izolacja różnych warstw gruntów, tworząc tzw. warstwę odcinającą. Dzięki swoim unikalnym właściwościom geowłóknina separacyjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu trwałości i stabilności projektów infrastrukturalnych. W AG Geosynthetics proponujemy klientom geowłókninę separacyjną najwyższej jakości spełniającą wymogi każdej budowy.

Zastosowanie geowłókniny separacyjnej

Geowłóknina separacyjna to materiał o niezwykle szerokim zastosowaniu w branży inżynierii lądowej i budownictwa. Jej głównym zadaniem jest oddzielanie i izolowanie różnych warstw gruntu lub materiałów geotechnicznych, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu stabilności i trwałości różnych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Do najpopularniejszych zastosowań geowłókniny separacyjnej zalicza się:

 • Budownictwo drogowe: Geowłóknina jest używana w warstwach konstrukcyjnych dróg, gdzie oddziela podłoże od materiałów nawierzchniowych, takich jak asfalt czy kruszywo. Dzięki temu zapobiega przemieszczaniu się materiałów, co przekłada się na trwałość nawierzchni.
 • Budownictwo hydrotechniczne: W projektach związanych z budową zbiorników wodnych, kanałów czy zabezpieczeń brzegowych, geowłóknina separacyjna jest wykorzystywana do oddzielania i wzmocnienia warstw gruntu oraz zabezpieczania brzegów przed erozją.
 • Rekultywacja terenów: Geowłóknina pomaga w procesach rekultywacji terenów zdegradowanych, oddzielając grunty zanieczyszczone od zdrowej gleby i ułatwiając proces oczyszczania terenu.
 • Ogrodnictwo i krajobraz: W ogrodnictwie, geowłóknina separacyjna jest stosowana przy układaniu warstw gleby i materiałów dekoracyjnych, co zapobiega wzrostowi chwastów i pomaga w utrzymaniu pożądanej estetyki ogrodu.
 • Budownictwo liniowe: W przypadku projektów związanych z infrastrukturą kolejową czy liniową, geowłóknina separacyjna jest wykorzystywana do stabilizacji różnych warstw podłoża, co przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania konstrukcji.
 • Renowacje budynków: Podczas remontów budynków, geowłóknina separacyjna może być używana do oddzielania starych i uszkodzonych warstw od nowych, co pomaga w zachowaniu trwałości i wyglądu budynku.

Korzyści ze stosowania geowłókniny separacyjnej

 • oddzielenie warstw — geowłóknina separacyjna skutecznie oddziela warstwy gruntów lub materiałów, co zapobiega ich mieszaniu się i utrzymuje stabilność konstrukcji,
 • minimalizacja osiadania — dzięki wzmacnianiu i stabilizacji podłoża, geowłóknina pomaga zmniejszyć ryzyko osiadania konstrukcji budowlanych,
 • redukcja kosztów — umożliwia wykorzystanie miejscowych gruntów o gorszych właściwościach, co obniża koszty materiałów budowlanych,
 • ochrona przed erozją — geowłóknina chroni przed erozją i wypłukiwaniem gruntów, co jest istotne przy budowie skarp, brzegów rzek i zbiorników wodnych,
 • poprawa drenażu — w niektórych zastosowaniach geowłóknina przepuszcza wodę, co pomaga w regulacji drenażu na obszarach podmokłych,
 • skrócenie czasu budowy — geowłóknina umożliwia skrócenie czasu potrzebnego do stabilizacji podłoża, co przyspiesza proces budowy,
 • trwałość konstrukcji — pomaga w utrzymaniu trwałości i stabilności konstrukcji, zwłaszcza na obszarach o zmiennej warstwie gruntów,
 • optymalizacja projektów — dzięki możliwości wyboru materiałów geosyntetycznych o odpowiednich parametrach, geowłóknina pozwala zoptymalizować projekt budowlany,
 • korzyści środowiskowe — stosowanie geowłókniny może przyczynić się do ograniczenia zapotrzebowania na transport materiałów budowlanych, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Parametry geowłókniny separacyjnej

Do parametrów geowłókniny separacyjnej należą wodoprzepuszczalność, właściwości mechaniczne, grubość materiału, wymiary porów, wytrzymałość na rozciąganie, długość i szerokość rolki, a także odporność na czynniki zewnętrzne i chemiczne. Wpływ na poziom i zakres separacji geowłókniny mają własności odpornościowe i wysoka wodoprzepuszczalność, których zalety są wykorzystywane w celu ustabilizowania słabonośnych gruntów. Geowłókniny separacyjne polepszają efektywność pracy, zapobiegając mieszaniu się poszczególnych warstw podłoża i usprawniając kompleksowy proces roboczy lub inwestycyjny.

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna pozwala skrócić czas stabilizacji podłoża gruntowego, minimalizuje ryzyko konieczności wymiany gruntu, wzmacnia i poprawia właściwości podłoża, a także przeciwdziała negatywnemu oddziaływaniu wód gruntowych. Połączenie funkcji filtracji i separacji pozwala na zastosowanie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej w wymagających warunkach, a w szczególności na terenach obarczonych podwyższonym ryzykiem osiadania. Biorąc pod uwagę parametry wodoprzepuszczalności, dynamikę obciążeń oraz oczekiwania względem wytrzymałości nasze geosyntetyki AG Geosynthetics znajdują się na czołówce w Polsce.

Geowłóknina separacyjno-drogowa

Geowłóknina separacyjno-drogowa to materiał, który odgrywa kluczową rolę w projektach budowy dróg i nawierzchni drogowych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, geowłóknina pozwala na skuteczną separację i izolację warstw różnych materiałów, co przekłada się na trwałość i stabilność nawierzchni. Wśród najważniejszych korzyści zastosowania geowłókniny separacyjno-drogowej wymienić można m.in.: stabilność nawierzchni, ochrona przed erozją, trwałość i oszczędność czasu i kosztów inwestycji.

Geowłóknina separacyjna — cena

Geowłóknina separacyjna dostępna jest w szerokim przedziale cenowym. Cena zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj geowłókniny, jej grubość, szerokość, długość rolki oraz ilość potrzebna do konkretnej aplikacji. Jeśli chcesz poznać dokładną cenę geowłókniny separacyjnej dopasowanej do Twojego projektu, zachęcamy skontaktować się ze specjalistą AG Geosynthetics. Dostarczymy Ci dokładne informacje i wycenę, uwzględniając indywidualne potrzeby i specyfikacje Twojego projektu budowlanego.

×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe