Geokrata komórkowa AT CELL

Geokomórka AT CELL zwana inaczej geokratą komórkową lub geosiatką komórkową, złożona jest z teksturowanych i perforowanych taśm z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości HDPE. Przestrzenna struktura geokomórki pozwala optymalizować przenoszenie sił, redukować ciśnienie i minimalizować nakłady, umożliwiając tym samym uzyskanie zadowalających parametrów gruntu w trudnych geotechnicznie podłożach, czy też nieuregulowanych stosunkach gruntowo-wodnych. AG Geosynthetics to jedyny w swoim rodzaju przedstawiciel producentów geosyntetyków, oferujący wysoką jakość materiałów o specjalistycznym przeznaczeniu

Jak powstaje geokomórka?

Geokomórka to zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości. Stanowi system upodabniający się do struktury „plastra miodu”, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Zastosowany materiał HDPE to miękkie i podatne tworzywo, dające się łatwo formować, dzięki czemu komórki danej sekcji można dowolnie kształtować – w zależności od potrzeb klienta i przeznaczenia produktu.

Praca nad powstaniem geokraty odbywa się w reżimowych i standaryzowanych warunkach, gwarantujących precyzję wykonania i zgodność ze specyfikacją produktu. Jakość zapewnia zastosowanie zgrzewarek wyposażonych w innowacyjne rozwiązania techniczne, które umożliwiają zachowanie wysokiej wytrzymałości w poszczególnych rodzajach.

 • geokrata 10 cm AT CELL w dobrej cenie
 • geokrata 15 cm AT CELL w niskiej cenie
 • geokrata 5 cm - AT CELL

Właściwości materiału HDPE

W trakcie procesu produkcyjnego geokomórek wykorzystywany jest zagęszczony polietylen HDPE, który pozyskuje się na dwa sposoby – metodą nisko- i średniociśnieniową. Materiał HDPE należy do grupy termoplastów o podwyższonych własnościach plastycznych i ponadprzeciętnej miękkości. Według danych technicznych polietylenu HDPE posiada on następujące wartości:

 • gęstość: 0,942 do 0,965 g/cm3,
 • skurczliwość na poziomie 1,5-3%,
 • temperatura topnienia: 126 do 135 stopni Celsjusza,
 • wartość krystaliczności: 60-80%.

Kratka wykonana z polietylenu HDPE zyskuje dodatkowe właściwości odpornościowe (m.in. na wodę, substancje utleniające czy negatywne czynniki atmosferyczne), to także materiał wykazujący bezwonność i obojętność fizjologiczną.

Mechanizm działania geokraty

System geokomórek AT CELL pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację nasypów. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki jest blokowane przez ścianki systemu, dzięki czemu zyskuje się lepsze zagęszczenie. Ponadto zachodzi proces wzajemnego klinowania kruszywa, co wpływa na kąt tarcia wewnętrznego zasypki.

Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio modyfikowana. Zastosowanie tego systemu pozwala na ograniczenie zjawisk erozji wodnej i wietrznej materiału wypełniającego, co ma istotny wpływ na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne.

Zamów

Wysokiej jakości geokraty AT CELL

Zastosowanie geokraty

Zastosowanie geokrat od najlepszych producentów - AT CELL

Geokrata do konstrukcji dróg

Na słabonośnych odcinkach dróg często używana jest geokrata. Zdecydowanie jest to rozwiązanie o ponadprzeciętnej efektywności. Użycie geokraty na drodze daje gwarancje ochrony, a także odporności na duże wartości obciążeniowe czy nadmierne ścieranie. Jest to materiał, który utwierdza niepewne podłoże, a także je stabilizuje i utwierdza. Bardzo często geokrata używana jest na parkingach leśnych, obszarach pozamiejskich czy ścieżkach rowerowych. To zaawansowane rozwiązanie techniczne, sprawdzające w ekstremalnych warunkach.

Geokrata do nawierzchni parkingów

Wysoce jakościowym rozwiązaniem jest użycie geokraty na parkingu. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści związanych z użytkowaniem, a także kwestiami wizualnymi. Geokrata umieszczana na parkingach charakteryzuje się przede wszystkim odpornością na wysokie temperatury oraz na promieniowanie ultrafioletowe. Jest bardzo odporna oraz stateczna, dlatego świetnie nada się na nawierzchni, po której często poruszają się ciężkie pojazdy. Na terenie pokrytym geokratą można zasiać trawę odporną na zagniecenia.

Geokrata do ochrony skarp i nasypów

Rozprzestrzeniającym się rozwiązaniem jest używanie geokraty do ochrony i wzmacniania skarp oraz nasypów. To świetne rozwiązanie, które pozwala na wielorakie wykończenia. Na skarpie, która jest zabezpieczona geokratą można posadzić różnorodną roślinność albo wyłożyć ją kamieniami. Jej podstawowym zadaniem jest stabilizowanie i wzmacnianie zbocza. Charakteryzują się przede wszystkim ochroną antyerozyjną, ponieważ są odporne na negatywnie działające czynniki atmosferyczne. Używanie wysokiej jakości geokraty pozytywnie wpływa na stateczność.

System komórkowy AT CELL posiada zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

 • wałów przeciwpowodziowych, rzek i zbiorników wodnych;
 • rowów melioracyjnych i systemów drenażowych;
 • uksztaltowania elementów architektury krajobrazu;
 • boisk sportowych, pól golfowych, placów zabaw, wybiegów dla zwierząt

Dowiedz się

O zastosowaniu geokraty AT CELL

Nieograniczone możliwości geokraty

AG Geosynthetics dostosowuje materiał, właściwości i proces technologiczny do indywidualnych potrzeb klientów, dostarczając wysokiej jakości wyroby geosyntetyczne wykorzystywane na szeroką skalę we współczesnych gałęziach budownictwa i innych sektorów przemysłu. Montaż systemów składających się z geokrat stanowi podstawę dla skutecznego zabezpieczenia i wytrzymałej konstrukcji. Parametry przygotowane dla systemu przestrzennego geokraty obejmują następujące wymiary: geokratę 5 cm, geokratę 10 cm i geokratę 15 cm – do 30 cm

Geokrata cena

Koszt materiałów geosyntetycznych jest uzależniony od wielu czynników, omawianych szczegółowo podczas indywidualnych konsultacji z przyszłymi partnerami w siedzibie firmy AG Geosynthetics. Zapewniamy dostęp do zróżnicowanej oferty i parametrów dostosowanych do odmiennych warunków geotechnicznych. Dysponujemy systemami przestrzennymi obejmującymi m.in. geokratę komórkową 10 cm, której cena jest ustalana w trakcie indywidualnych konsultacji. Cena za m2 geokraty waha się w zależności od rodzaju produktu, jego właściwości, wysokości kraty oraz pozostałych danych technicznych.

Co gwarantujemy naszych partnerom?

Inwestycja w nasz produkt jest decyzją podejmowaną na miarę potrzeb współczesności, głównie przez wzgląd na trwałość konstrukcji, optymalizację kosztów i neutralność geokrat dla środowiska. Geokraty komórkowe są rozwiązaniem wpasowującym się w niemal każdy plan zagospodarowania przestrzennego. Materiały geosyntetyczne stanowią odpowiedź na potrzeby rozwijających się firm i klientów, dla których uniwersalność zastosowania i maksymalna wytrzymałość są priorytetowe. Oferujemy najwyższą jakość i trwałość każdego produktu, działając z myślą zasady o przejrzystej komunikacji i zapewnieniu korzystnych warunkach dla naszych partnerów.

AG Geosynthetics – współpraca z producentami geokraty

O przydatności i potrzebie produkcji geokraty świadczy zasięg naszej firmy i liczne współprace z firmami wykonawczymi, budowlanymi oraz dystrybutorami. Kierunek naszej pracy wyznaczają przejrzyste zasady współpracy i nastawienie na wspólny sukces we współczesnych branżach. Skontaktuj się z przedstawicielami naszej firmy AG Geosynthetics i dołącz do grona zadowolonych partnerów handlowych.


Parametry techniczne geokrat komórkowych AT CELL

WłaściwościJ.m.GEOKOMÓRKI AT CELL
MateriałPolietylen wysokiej gęstości (HDPE)
KolorCzarny
Gęstość materiaług/cm30,94
Rodzajteksturowana perforowana / nieperforowana
Wysokośćmm255075100150200250300
Wytrzymałość taśmy nieperforowanej na rozciąganie (perforowana (perforacja<16%) ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie. Wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości)kN/mod 13 kN/m do 30 kN/m
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu%≥ 20
Nazwa zwyczajowa geokomórkimała komórkaśrednia komórkaduża komórka
Zgrzew AT CELL001002003004004006007008009010
Odległość pomiędzy zgrzewami w pozycji złożonej*mm335340356370445500550680712740
Wymiar sekcjim3,5×6,653,5×6,633,5×6,563,5×6,603,5×6,693,5×6,723,5×6,613,5×6,563,5×6,763,5×6,78
Pole powierzchni sekcjim223,2823,2122,9723,1023,4023,5223,1322,9523,6623,72
TrwałośćNależy zakryć w ciągu 30 dni po wbudowaniu
Przewidywana trwałość co najmniej 100 lat w gruntach naturalnych o 4<pH<9 i temperaturze <25°C

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są funkcje i właściwości geokraty?

  Ze względu na specyfikę i własności materiału, z którego wykonuje się geokratę, wśród jego podstawowych właściwości wymienia się m.in. dobre własności plastyczne, właściwości ochronne (zabezpieczenie gruntu przed erozją wietrzną i wodną), wysoką odporność na nadmierne obciążenia oraz wytrzymałość na trudne warunki atmosferyczne. Podstawowymi funkcjami są: drenaż, separacja, wzmocnienie oraz ochrona podłoża.

 2. Jaki jest obszar zastosowań?

  Geokraty wykorzystuje się w szeroko pojętym budownictwie, branży hydrotechnicznej oraz przy wszelkiego rodzajach pracach geoinżynierskich. Ich głównym obszarem zastosowań są: drogi powierzchniowe, systemy drenażowe, zbiorniki wodne, składowiska odpadów stałych i ciekłych, zabezpieczenia przeciwerozyjne i wiele innych. Szczegółów dotyczących zakresu ich zastosowania i pozostałych geosyntetyków udzielają pracownicy AG Geosyntehtics – wyłącznego przedstawiciela polskich producentów geokrat. Zachęcamy do indywidualnego kontaktu – wszelkie dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce o nazwie „kontakt”.

 3. Z czego wykonana jest geokrata?

  Geokraty wykonuje się z miękkiego, nieprzejrzystego materiału HDPE. Materiał ten wykazuje doskonałe właściwości odpornościowe (w tym odporność na czynniki zewnętrzne, chemiczne i starzenie się materiału), wydajność elektryczną, wysoką izolacyjnością, podatność na obrabianie i zgrzewanie. Geokratę tworzą teksturowane i preforowane taśmy zgrzewane za pomocą ultradźwięków, gwarantując tym samym najwyższą jakość i precyzję wykonania.

 4. Na czym polega przygotowanie podłoża pod geokratę?

  Pierwszym etapem przygotowania podłoża pod geokratę powinno być jego wyrównanie, drugim zagęszczenie go (jeżeli istnieje taka potrzeba), a ostatnim położenie tzw. warstwy odcinającej. Wpływ na końcowy efekt stabilizacji mają również: wybór adekwatnej do specyfiki podłoża geokraty, zastosowanie odpowiednich zakładów w trakcie montażu, a także dobór gramatury i grubości produktu.

 5. Jakich wymiarów znajdują się geokraty w ofercie AG Geosynthetics?

  Oferowane systemy przestrzenne geosyntetyczne dostępne są w wymiarach od geokraty 5 cm, po geokratę 10 cm, aż do 30 cm wysokości. Parametry są indywidualnie dobierane w zależności od specyfiki zlecenia i oczekiwań klienta lub inwestora.

 6. Jaka jest cena za m2 geokraty?

  Cena za geokraty waha się w zależności od parametrów systemu przestrzennego, w związku z czym indywidualną wycenę podajemy w ramach indywidualnych konsultacji. Wpływ na koszt produktu mają jego własności, wymiary (w tym wysokość taśmy) i inne szczegóły techniczne. Niewątpliwie jednak wśród tradycyjnych rozwiązań wzmacniających i ochronnych geosyntetyki wypadają atrakcyjnie cenowo, w związku z czym ceny za geokratę 10 cm i 15 cm są niezwykle konkurencyjne.