Geowłóknina ALTEX AT

Geowłóknina ALTEX AT oferowana przez AG Geosynthetics to materiał wykonany z wysoko wytrzymałościowych włókien polipropylenowych i poliestrowych, powstały w procesie igłowania mechanicznego z termicznym wykończeniem powierzchni. Materiał ten produkowany jest o gramaturze w przedziale od 100 g/m2 do 300 g/m2 w oparciu o zaawansowane technologicznie zaplecze maszyn produkcyjnych.

Co to jest geowłóknina?

Geowłókninę zaliczamy do grupy materiałów geosyntetycznych produkowanych z włókien poliestrowych lub polipropylenowych o doskonałych właściwościach fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Proces produkcyjny geowłókniny odbywa się z wykorzystaniem mechanicznego igłowania i obróbki termicznej służącej precyzyjnemu wykończeniu materiału. Wśród jej podstawowych funkcji wymienia się funkcje ochronne, drenujące, separacyjne, filtracyjne oraz wzmacniające. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością biologiczną i chemiczną, a także dobrą wodoprzepuszczalnością. Więcej informacji na temat tego czym jest geowłoknina znajdziesz w naszym jednym z naszych artykułów.

 • geowłóknina po niskiej cenie ALTEX AT
 • geowłóknina ALTEX AT z atrakcyjnym cennikiem
 • geowłóknina 200g - ALTEX AT

Funkcje geowłókniny

Funkcje geowłókniny ALTEX AT

Dobór konkretnego typu geowłókniny uzależniony jest od celu przeznaczenia oraz funkcji, którą geowłóknina ma spełniać w zakresie zastosowania:

Filtracja i drenaż

Geowłóknina w swojej strukturze zapobiega ruchom cząstek gruntu, umożliwiając swobodny przepływ cieczy i gazu. Efektywność pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału. Zachowanie odpowiedniej specyfiki budowy geowłókniny (rozmiaru porów) pozwala jej na przepuszczanie przez filtr cząsteczek o średnicy mniejszej od O90. Większe cząsteczki zostają zatrzymane na powierzchni filtra, w efekcie odprowadzanie wody może być realizowane w każdej płaszczyźnie włókniny.

Geowłóknina użyta w specjalistycznym przeznaczeniu jako filtr jest nadmiernie narażona na negatywne oddziaływanie kolmatacji chemicznej i mechanicznej, przekładając się na obniżenie właściwości materiału i szybsze zużycie.

Separacja

Geowłóknina jest doskonałym materiałem separującym, zawdzięcza to wysokiej wodoprzepuszczalności oraz wysokim właściwościom mechanicznym. Funkcja wykorzystywana jest szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Budowa dróg na takich terenach bywa szczególnie utrudniona, a dzięki zastosowaniu geowłóknin jest zdecydowanie prostsza i efektywniejsza. Produkty trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości. Skutkiem nieodpowiedniej separacji może być stopniowe mieszanie się materiałów konstrukcyjnych z gruntem rodzimym, a tym samym znaczne i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji drogi.

Wzmocnienie i ochrona

Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie. Geowłóknina poprawia parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg, lotnisk czy też trakcji kolejowych.

Zamów

Wysokiej jakości geowłóknine ALTEX AT

Zastosowanie geowłókniny

Zastosowanie geowłókniny ALTEX AT

Geowłóknina ALTEX AT posiada szerokie zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

Ze względu na polepszenie właściwości i parametrów gruntu gruba geowłóknina (o wyższej gramaturze) stosowana jest w szeroko pojętym budownictwie inżynieryjnym i geotechnicznym. Wykraczając poza specjalistyczne możliwości zastosowania, geowłóknina używana jest również jako materiał konstrukcyjny zapobiegający przemieszczaniu i przenikaniu się poszczególnych warstw gruntu. Dodatkowo wbrew ogólnym przekonaniom porowatość włókniny nie wpływa negatywnie na jej właściwości odpornościowe, a wręcz przeciwnie – wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest optymalnie wysoka.

Jak wybrać geowłókninę?

Przy wyborze konkretnych gramatur geowłóknin należy kierować się ich wytrzymałością na rozciąganie, wydłużeniem oraz zwrócić uwagę na parametry przebicia statycznego i dynamicznego. Bardzo istotna jest również wielkość porów i wodoprzepuszczalność. Parametry geowłókniny są zróżnicowane, dlatego istotne jest wskazanie i dobór odpowiedniej gramatury produktów. Metoda pozyskiwania geowłókniny warunkuje zaistnienie określonych właściwości mechanicznych i użytkowych wraz z poziomem wodoprzepuszczalności. Specjaliści AG Geosynthetics oferują merytoryczne, produktowe i techniczne wsparcie w zakresie konsultowania właściwości i wyboru optymalnej geowłókniny.

Geowłóknina cennik

W stałej ofercie geowłóknin AG Geosynthetics znajdują się wyroby dostępne w gramaturze od 100 g/m2 do 300 g/m2 – zwłaszcza geowłókninę 200g /m . W zależności od potrzeb firm budowlanych, wykonawczych czy biur projektowych dostarczamy materiały o zróżnicowanej gramaturze dostosowanej do potrzeb klienta i specyfiki danej realizacji. Cena geowłókniny waha się w zależności od parametrów i właściwości fizycznych oraz chemicznych, jednak każdemu partnerowi biznesowemu gwarantujemy atrakcyjność cen i otwartość na negocjowanie warunków współpracy.

Dowiedz się

Ile kosztuje 200g/m geowłókniny


Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy geowłóknina przepuszcza wodę?

  Tak, specyfika geowłókniny pozwala na swobodne przenikanie cieczy i ich odparowywanie. Właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne umożliwiają przepuszczanie wody, z kolei uniemożliwiają ruch kamieniom, piasku, żwirze czy korzeniom roślin.

 2. Jaka jest cena za geowłókninę 200 g?

  Oferta geowłóknin obejmuje produkty dostępne w najpopularniejszych gramaturach od 100 g/m2 do 300 g/m2. Cena za geowłókninę jest uzależniona od specyfiki zlecenia oraz oczekiwań klienta – to właśnie one determinują wymiary, gramatura i szczegóły techniczne danego produktu. Cennik geowłóknin udostępniają pracownicy AG Geosyntehtics, dlatego zachęcamy do indywidualnych konsultacji w celu omówienia szczegółów oferty.

 3. W jakich obszarach stosuje się geowłókniny?

  Geowłóknina posiada szerokie zastosowanie w obszarach, gdzie wymagana jest stabilizacja i ochrona gruntu, w tym przy budowie dróg tymczasowych i publicznych, parkingów, boisk sportowych, nasypów, wałów przeciwpowodziowych, przy balastowaniu rurociągów czy naprawach pokryć dachowych.

 4. Jak prawidłowo układać geowłókninę?

  Odpowiednie ułożenie geowłókniny gwarantuje optymalną ochronę i stabilizację gruntu, dlatego tak istotne jest zastosowanie się do instrukcji montażowych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na równomierne i dokładne rozłożenie geowłókniny tak, by nie przeoczyć zagięć materiału i wszelkich nierówności. Przy montażu istotne są również minimalne wartości zakładów, według których powinno układać się poszczególne pasy jeden po drugim. Zazwyczaj minimalny zakład oscyluje wokół 10 cm, w przypadku wzmocnienia ok. 30 cm, a przy systemach drenażowych ok. 20 cm.

 5. Jakie są zalety stosowania geowłókniny?

  Wśród podstawowych zalet geowłókniny wymienić można m.in. wysoką wytrzymałość na rozciąganie, własności filtracyjne, wodoprzepuszczalność, łatwość w montażu oraz atrakcyjną cenę w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań wzmacniających.