Wykorzystanie geowłókniny pod płytę fundamentową

14 czerwca 2021

 

Fundamenty, pod którymi znajduje się geowłóknina

Zakres zastosowania geowłókniny obejmuje większość prac geotechnicznych i budowlanych. Coraz częściej słyszy się o zastosowaniu geowłókniny pod płytę fundamentową, jednak czy jej użycie w tym przypadku jest konieczne? Jakie realne korzyści przynosi użycie jej przy budowie obiektów mieszkalnych? Za co odpowiadają geosyntetyki i dlaczego warto o nich pamiętać?

Zacznijmy od początku…

Płyta fundamentowa jest wykorzystywana przy budowie obiektów budowlanych na gruntach o zróżnicowanej nośności. Stanowi ona nie tylko podłoże dla pierwszej kondygnacji, ale przede wszystkim stabilny i trwały fundament. Specyfika płyty fundamentowej wymaga wykonania odpowiedniej podbudowy, przy której pomocnym materiałem okazuje się geowłóknina pod płytę fundamentową. Za co jest odpowiedzialna? I jak wydobyć maksimum z jej właściwości?

Funkcje geowłókniny pod płytę fundamentową

Podstawową, a zarazem najważniejszą funkcją jest filtracja. Struktura tego materiału umożliwia niczym nieograniczony przepływ cieczy, a dodatkowo posiada szereg pożądanych właściwości mechanicznych. Jego główną przewagą w branży budowlanej jest możliwość zredukowania grubości warstw nośnych[1]J. Wojtysiak, A. Moraczewski, J. Szer: Budownictwo-geotekstylne maty hydrotechniczne. “Fizyka budowli w teorii i praktyce” 2011, nr 4, s. 81. . W związku z szeregiem pożądanych z punktu widzenia współczesnego budownictwa właściwościami produkt ten powinien zainteresować zarówno inwestorów, jak i osoby prywatne. Podłoże gruntowe domaga się specjalistycznego wzmocnienia, które można osiągnąć m.in. dzięki geosyntetykom.

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, ulepszanie podłoża (ground improvement) polega na kontrolowanej zmianie fizycznych i mechanicznych właściwości materiału podłoża, która prowadzi do osiągnięcia odpowiedniej reakcji podłoża na istniejące lub projektowane oddziaływania środowiska i budowli.[2]M. Szruba: Stabilizacja podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. “Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2016, s. 80.

Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową

Prace nad podbudową powinny rozpocząć się od tzw. wykopków i wydobycia warstwy humusu z zachowaniem odpowiedniego odstępu dostosowanego do rozmiarów obiektu. Wykopki powinny obejmować obszar obwodu płyty fundamentowej, jednak rozwiązanie to wymaga wykonanie dobrej izolacji. Poszczególne warstwy płyty fundamentowej obejmują podbudowę wykonaną z żwiru, warstwę piasku, izolację termiczną, płytę nośną wykonaną z żelbetu, samopoziomującą się wylewkę (dobrowolnie) oraz posadzkę.

Co istotne – w budownictwie wciąż spotykamy mało podatne fundamenty, w przypadku których miejsce styczności nasypu nie jest równe miejscu osiadania budynku. Poprawa właściwości wytrzymałościowych gruntu i uzyskanie właściwości mechanicznych są możliwe jedynie w określonych warunkach. Dostosowanie materiałów – ich parametrów, własności i wymiarów, do specyfiki obiektu stanowi klucz do każdego budowlanego sukcesu.

Izolacja geowłókniną na płycie fundamentowej

Geowłóknina pod płytę fundamentową stosowana jest w celu rozdzielenia poszczególnych warstw podłoża, a dodatkowo stanowi tańszy odpowiednik dla tzw. fundamentów nośnych. W zależności od specyfiki i warunków gruntowych dobierane są warstwy stabilizujące, których istnienie zapewnia trwałość konstrukcji. Według projektów architektonicznych i inżynierskich na warstwę jakościowej i skutecznej podsypki powinny składać się geosyntetyki. Ich podstawową funkcją jest odseparowanie poszczególnych warstw kruszywa, zapewniając stabilność konstrukcji. Geowłóknina pod płytę fundamentową zapobiega pośrednio osiadaniu obiektów, a nawet pękaniu ścian.

Poznaj bliżej geosyntetyki – AG Geosynthetics

Grupa geosyntetyków posiada dość krótką historię, przez co materiały te poddawane są ciągłym innowacjom w zakresie technologii produkcji. O nowoczesności i praktyczności geowłókniny pod płytę fundamentową poinformują Cię pracownicy AG Geosynthetics, dla których Twój budowlany sukces, to również nasz sukces. Wystarczy jeden telefon, aby przekonać się, że geosyntetyki to materiały, których potrzebujesz.

Bibliografia:

Bibliografia:
1J. Wojtysiak, A. Moraczewski, J. Szer: Budownictwo-geotekstylne maty hydrotechniczne. “Fizyka budowli w teorii i praktyce” 2011, nr 4, s. 81.
2M. Szruba: Stabilizacja podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. “Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2016, s. 80.
×
Planujesz zakup? Zapytaj o cenę

Tę ofertę przegląda 12 osób