Wały Wisły Barciejowice

Powrót

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska pow. Opole Lubelskie, obiekt 3 w km 5+830 – 9+480 na dług. 3,650 km.

×
Geowłóknina PP 150 w promocyjnej cenie. Zapytaj o cenę