Geokrata drogowa i parkingowa

Szeroki wybór geokomórek drogowych, parkingowych i geokomórek na skarpy stanowi podstawowe rozwiązanie techniczne wykorzystywane na szeroką skalę do wzmacniania różnego typu powierzchni. Zwiększenie efektywności pracy, polepszenie stateczności i minimalizacja kosztów związanych z zapewnieniem zabezpieczenia to główne efekty wykorzystania geokomórki o zróżnicowanym zastosowaniu. Konstrukcje naszego systemu wykorzystujące sprawdzone i skuteczne rozwiązania techniczne są gwarancją maksymalnej ochrony i funkcjonalności.

Najwyższa jakość wykonania

Wyznacznikiem jakości i fortunnej inwestycji jest gwarancja trwałości materiału w gruncie wynosząca ponad 100 lat. AG Geosynthetics dba o kompleksową obsługę partnerom biznesowym, firmom wykonawczym i budowlanym, dostarczając specjalistyczne systemy montażowe zawierające kotwy stalowe i opaski zaciskowe. Zamówione geokraty drogowe, na skarpy czy geokraty na parking dostarczane są w segmentach o wymiarach sporządzonych według specyfiki inwestycji.

Misją firmy AG Geosynthetics jest inwestycja w stały rozwój, który ujawnia się w dystrybuowaniu innych geosyntetyków, w tym: geomembran, geosiatek, geomatów przestrzennych, geokompozytów czy geotkanin. Zróżnicowana oferta wyrobów geosyntetycznych to przyszłość dla współczesnych gałęzi przemysłu i budownictwa.

W jaki sposób powstaje geokomórka drogowa?

W procesie produkcyjnym geokomórki wykorzystywane są innowacyjne technologie i specjalistyczne zgrzewarki, pozwalające na punktowe i precyzyjne zgrzewanie materiału (najczęściej polietylenu HDPE) za pomocą ultradźwięków. Perforowane taśmy są kształtowane w taki sposób, aby stworzyć zgrzewy punktowe o określonych odstępach i wysokości. W zależności od parametrów i specyfiki warunków geotechnicznych dobierane są specjalistyczne geokraty drogowe, parkingowe lub geokraty na podjazd.

Wzmocnienie skarpy geokratą

Geokrata na skarpy to efektywne rozwiązanie służące do stabilizowania i wzmacniania zboczy oraz nasypów. Ich funkcja obejmuje także ochronę antyerozyjną, czyli zabezpieczenie przed procesem niszczenia wywołanym przez negatywne czynniki atmosferyczne. Ograniczenie tego procesu jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości geokraty na skarpy, wykazujących właściwości ochronne i oporowe przed nadmierną eksploatacją i negatywnym wpływem wody. Zastosowanie geosyntetyków na gruncie w postaci żwiru czy pospółek pozwala również na zwiększenie stateczności skarpy.

Geokrata na podjazd

Zabezpieczenie podjazdu bywa kosztowne i zazwyczaj wymaga zastosowania skomplikowanych pod względem systemów montażowych. Konkurencyjne rozwiązanie stanowią geokraty na podjazd zapewniające maksymalną stateczność konstrukcji i bezpieczeństwo dla osób oraz maszyn poruszających się po wyznaczonej przestrzeni. Wyznacznikiem wytrzymałości geokrat na podjazd jest zastosowanie wysokiej klasy, wielozadaniowych materiałów tworzących szczelność całej konstrukcji.

Geokrata parking

Wzmocnienie i wypełnienie terenów parkingowych można uzyskać za pomocą geokraty na parking spełniającej wymagania techniczne i gwarantującej maksymalną stateczność. Do podstawowych właściwości geosyntetyków wykorzystywanych w warunkach drogowych należą m.in.: odporność na wysokie temperatury, promieniowanie ultrafioletowe, wykazując także własności wytrzymałościowe. Wykorzystanie innowacyjnego sprzętu w postaci zgrzewarek do taśmy moletowanej pozwala na uzyskanie systemów geokraty na parkingi spełniających określone funkcje.

Geokrata drogowa

Niektóre fragmenty sieci drogowej zabezpieczone zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami nie spełniają swojej funkcji ochronnej, w zamian za to wymagają zastosowania wzmocnienia za pomocą geosyntetyków. Geokrata drogowa wprowadzana jest na słabonośnych podłożach, gdzie ocena ich przydatności oscyluje wokół rozwiązań o ponadprzeciętnej efektywności.

Obszarem zastosowania geokrat drogowych są przestrzenie drogowe, parkingi w lesie, obszary pozamiejskie czy ścieżki rowerowe. Poza tym siatki geosyntetyczne są wykorzystywane w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy magazynowych. Do podstawowych właściwości geokraty drogowej należą m.in. odporność na duże wartości obciążeniowe, nadmierne ścieranie i eksploatację maszyn – pojazdów i sprzętów drogowych. Szczegółowych informacji dotyczących ceny za geokratę drogową udzielają pracownicy AG Geosynthetics – zachęcamy do indywidualnego kontaktu z naszymi specjalistami.

Zalety zastosowania geokrat na parkingach, skarpach i geokrat drogowych

Poszczególne segmenty geokrat wykazują identyczne właściwości wytrzymałościowe i plastyczne, umożliwiając skuteczne i efektywne umacnianie nasypów czy zabezpieczenie skarpy geokratą. Geosyntetyki to materiały łatwe w wykonawstwie, a ich montaż nie jest czasochłonny i gwarantuje wieloletnią trwałość materii. Według oceny przydatności zastosowania geokrat drogowych czy geokrat na parkingach lub skarpach są one niezbędnym elementem stworzenia stabilnej i trwałej konstrukcji.

Zabezpieczenie skarpy geokratą – jak instalować?

System wzmacniający i stabilizujący w postaci geokraty na skarpę powinien być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i ogólnymi wymaganiami dotyczącymi materiałów. Zestaw, który należy stosować przy zabezpieczeniu skarpy geokratą powinien obejmować: szpile o odpowiednim kształcie do kotwienia, koronę, opaski samozaciskowe oraz geokraty o odpowiednich parametrach technicznych. Wzmocnienie skarpy geokratą przypominającą przestrzenny plaster miodu odbywa się poprzez łączenie sąsiadujących ze sobą sekcji za pomocą opasek samozaciskowych. Schemat mocowania materiału powinien być indywidualnie dobrany do specyfiki projektu.