Geowłóknina drogowa – na podjazd, pod kostkę i kruszywo

Wyroby geosyntetyczne są wykorzystywane na szeroką skalę w wielu współczesnych branżach przemysłu i budownictwa, a przede wszystkim w budownictwie drogowym. Ostatnich kilkadziesiąt lat pokazało, jak istotne i niezbędne przy licznych, współczesnych konstrukcjach jest wykorzystanie geowłóknin. Obowiązujące standardy geotechniczne wykazują, że geowłókniny drogowe posiadają długoterminową wytrzymałość i co najmniej kilkudziesięcioletnią trwałość materiałową

Połączenie właściwości włókien polipropylenowych z poliestrowymi przyczynia się do uzyskania doskonałych własności wytrzymałościowych i obniżenia podatności na starzenie się materiału włókniny drogowej. Dostarczymy jakościowe wyroby geosyntetyczne obejmujące geowłókninę na podjazd, pod kruszywo czy drogę.

Geowłóknina drogowa

Zastosowanie geowłókniny drogowej obejmuje szeroki zakres prac budowlanych i okołobudowlanych, w tym: układanie kostki brukowej i chodników, powstawanie konstrukcji skarp, budowę dróg, podjazdów, nasypów kolejowych czy torowisk. Poprawa właściwości mechanicznych podłoża i przejęcie naprężeń dynamicznych są zagwarantowane dzięki odpowiednio dobranej gramaturze wyrobu geosyntetycznego. W przypadku geowłókniny istotny jest dobór nie tylko długości czy szerokości rolki, ale także gęstości włókien, tj. parametru gramatury, od którego zależeć będzie skuteczność, stabilność i trwałość podbudowy. W środowiskach o sporych wymaganiach wytrzymałościowych zaleca się zastosowanie geowłókninę drogową 300 g.

Wytrzymałość długoterminowa wynikająca z właściwości geowłókniny drogowej może być obniżona przez nieprawidłową eksploatację – a w szczególności narażenie na uszkodzenia w trakcie instalacji, a także wywołanie reakcji utleniania lub hydrolizy. Rezultatem zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie geowłókniny pod drogę dojazdową jest utrata długofalowych własności wytrzymałościowych, o które należy dbać wielopłaszczyznowo, unikając sytuacji wysokiego ryzyka.

Dowiedz się

Jaka jest cena geowłókniny drogowej 300g

AG Geosynthetics – niezawodny wybór

Nie podlega wątpliwości, że jedynie wysoka jakość materiału i dbałość o wykonanie stanowią o wartości geowłókniny i jej szerokich możliwościach zastosowania. Eliminacja nadmiernego obciążenia i niezawodność wzmocnienia są wyznacznikami jakości włókniny pod drogę ALTEX AT. AG Geosynthetics jest wyłącznym przedstawicielem producentów geosyntetyków w Polsce, podejmującym współpracę z polskimi zagranicznymi firmami budowlanymi i biurami projektowymi.

Jako przedstawiciel polskich producentów geowłókniny na drogę jesteśmy w stanie zaopatrzyć każdą inwestycję w wysokiej jakości materiały produkowane w oparciu o zaawansowane technologie produkcyjne. Gwarantujemy, że dostarczana przez nas geowłóknina na drogę nadaje się do szerokiego spektrum możliwości zastosowania.

Geowłóknina na podjazd – jakościowe wzmocnienie

Spośród geowłóknin drogowych można wyodrębnić geosyntetyki pod podjazd, pod kostkę brukową czy kruszywo o zróżnicowanej gradacji. Podjazd wraz z drogą dojazdową do niego prowadzącą wymagają utwardzenia piaskowej bądź żwirowej powierzchni. W takim przypadku konieczne jest prawidłowe dopasowanie geowłókniny pod podjazd – jego wymagania techniczne i specyfikę konstrukcji drogowej. Stabilizacja podłoża jest kluczem do sukcesu w osiągnięciu warstwy ochronnej, która ze względu na jakość włókniny nie ulega szybkiego zużyciu czy niszczeniu.

Optymalizacja parametrów technicznych geowłókniny pod podjazd powinna odbyć się w kontrolowanych warunkach – z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i dostosowaniem rodzaju materiału do przeznaczenia i specyfiki podłoża.

Cena geowłókniny pod kostkę

Geosyntetyki dostępne są w szerokim zakresie cenowym, który kształtuje się na podstawie parametrów technicznych wyrobu. Zarówno cena geowłókniny pod kostkę, jak i cena geowłókniny drogowej jest ustalana indywidualnie według zaleceń i oczekiwań partnera biznesowego. W tym celu zachęcamy do kontaktu z pracownikami AG Geosynthetics.

Geowłóknina pod kruszywo

Budowa drogi z zastosowaniem wyrobów geosyntetycznych jest skuteczna za sprawą parametrów odpowiedzialnych za stabilizację i wzmocnienie podłoża o dowolnym stopniu uziarnienia. Charakterystyka geowłókniny pod kruszywo obejmuje doskonałe właściwości mechaniczne w tym wysoką odporność i ponadprzeciętną trwałość. Zastosowanie geowłóknin pod kruszywa obejmuje szeroko pojęte budownictwo, prace przydomowe oraz ogrodnictwo.

Prawidłowo wykonana podbudowa i stworzenie warstwy podkładowej pozwala na wykonanie wzmocnienia i podkładu stabilizującego pod kruszywo, drogę czy pojazd. Wykorzystanie geowłókniny pod kruszywo pozwala na odseparowanie warstwy kruszywa od gruntu, polepszając efektywność poziomu zagęszczenia materiału i nośności podbudowy. Na rynku istnieją również geowłókniny dwuwarstwowe, które nadają się do tworzenia zabezpieczeń w budownictwie wodnym. Podwojona liczba warstw nie wpływa negatywnie na parametry hydrauliczne.

Kontakt

Gwarantujemy konkurencyjne ceny geowłókniny pod kruszywo i skarpy

Korzyści zastosowania geowłókniny drogowej

  • zapobieganie i ochrona przed przemieszczaniem się poszczególnych frakcji gruntu, co w konsekwencji prowadzi do zatrzymania mieszania się gruntów w konstrukcjach ziemnych,
  • zalety wynikające z zastosowania materiałów (polipropylenu i poliestru) w postaci ponadprzeciętnych właściwości wytrzymałościowych i odpornościowych,
  • tworzenie odpowiedniej separacji pomiędzy kruszywami o zróżnicowanym uziarnieniu,
  • oszczędność finansowa wynikająca z mniejszego zużycia kruszywa,
  • wzmocnienie i stabilizacja podłoża,
  • długoterminowa ochrona geomembran.