Geowłóknina drogowa – na podjazd, pod kostkę i kruszywo

Wyroby geosyntetyczne są wykorzystywane na szeroką skalę w wielu współczesnych branżach przemysłu i budownictwa, a przede wszystkim w budownictwie drogowym. Ostatnich kilkadziesiąt lat pokazało, jak istotne i niezbędne przy licznych, współczesnych konstrukcjach jest wykorzystanie geowłóknin. Obowiązujące standardy geotechniczne wykazują, że geowłókniny drogowe posiadają długoterminową wytrzymałość i co najmniej kilkudziesięcioletnią trwałość materiałową.

Połączenie właściwości włókien polipropylenowych z włóknami poliestrowymi przyczynia się do uzyskania doskonałych własności wytrzymałościowych i obniżenia podatności na starzenie się materiału włókniny drogowej. Dostarczymy jakościowe wyroby geosyntetyczne obejmujące geowłókninę na podjazd, pod kruszywo czy drogę.

Geowłóknina drogowa

Zastosowanie tego rodzaju geowłókniny obejmuje szeroki zakres prac budowlanych i okołobudowlanych, w tym: układanie kostki brukowej i chodników, powstawanie konstrukcji skarp, budowę dróg, podjazdów, nasypów kolejowych czy torowisk. Poprawa właściwości mechanicznych podłoża i przejęcie naprężeń dynamicznych są zagwarantowane dzięki odpowiednio dobranej gramaturze wyrobu geosyntetycznego. W przypadku geowłókniny istotny jest dobór nie tylko długości czy szerokości rolki, ale także gęstości włókien, tj. parametru gramatury, od którego zależeć będzie skuteczność, stabilność i trwałość podbudowy. W środowiskach o sporych wymaganiach wytrzymałościowych zaleca się zastosowanie geowłókninę drogową 300 g.

Wytrzymałość długoterminowa wynikająca z właściwości geowłókniny może być obniżona przez nieprawidłową eksploatację – a w szczególności narażenie na uszkodzenia w trakcie instalacji, a także wywołanie reakcji utleniania lub hydrolizy. Rezultatem zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie geowłókniny pod drogę dojazdową jest utrata długofalowych własności wytrzymałościowych, o które należy dbać wielopłaszczyznowo, unikając sytuacji wysokiego ryzyka.

Dowiedz się

Jaka jest cena geowłókniny na drogę 300g

AG Geosynthetics – niezawodny wybór

Nie podlega wątpliwości, że jedynie wysoka jakość materiału i dbałość o wykonanie stanowią o wartości geowłókniny i jej szerokich możliwościach zastosowania. Eliminacja nadmiernego obciążenia i niezawodność wzmocnienia są wyznacznikami jakości włókniny pod drogę ALTEX AT. AG Geosynthetics jest wyłącznym przedstawicielem producentów geosyntetyków w Polsce, podejmującym współpracę z polskimi zagranicznymi firmami budowlanymi i biurami projektowymi.

Jako przedstawiciel polskich producentów geowłókniny na drogę jesteśmy w stanie zaopatrzyć każdą inwestycję w wysokiej jakości materiały produkowane w oparciu o zaawansowane technologie produkcyjne. Gwarantujemy, że dostarczana przez nas geowłóknina na drogę nadaje się do szerokiego spektrum możliwości zastosowania.

Geowłóknina na podjazd – jakościowe wzmocnienie

Spośród geowłóknin na drogę można wyodrębnić geosyntetyki pod podjazd, pod kostkę brukową czy kruszywo o zróżnicowanej gradacji. Podjazd wraz z drogą dojazdową do niego prowadzącą wymagają utwardzenia piaskowej bądź żwirowej powierzchni. W takim przypadku konieczne jest prawidłowe dopasowanie geowłókniny pod podjazd – jego wymagania techniczne i specyfikę konstrukcji drogowej. Stabilizacja podłoża jest kluczem do sukcesu w osiągnięciu warstwy ochronnej, która ze względu na jakość włókniny nie ulega szybkiego zużyciu czy niszczeniu.

Optymalizacja parametrów technicznych geowłókniny pod podjazd powinna odbyć się w kontrolowanych warunkach – z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i dostosowaniem rodzaju materiału do przeznaczenia i specyfiki podłoża.

Cena geowłókniny pod kostkę

Geosyntetyki dostępne są w szerokim zakresie cenowym, który kształtuje się na podstawie parametrów technicznych wyrobu. Zarówno cena geowłókniny pod kostkę, jak i cena geowłókniny drogowej jest ustalana indywidualnie według zaleceń i oczekiwań partnera biznesowego. W tym celu zachęcamy do kontaktu z pracownikami AG Geosynthetics.

Geowłóknina pod kruszywo

Budowa i wzmacnianie drogi z zastosowaniem wyrobów geosyntetycznych jest skuteczna za sprawą parametrów odpowiedzialnych za stabilizację i wzmocnienie podłoża o dowolnym stopniu uziarnienia. Charakterystyka geowłókniny pod kruszywo obejmuje doskonałe właściwości mechaniczne w tym wysoką odporność i ponadprzeciętną trwałość. Zastosowanie geowłóknin pod kruszywa obejmuje szeroko pojęte budownictwo, prace przydomowe, systemy drenażu oraz ogrodnictwo.

Prawidłowo wykonana podbudowa i stworzenie warstwy podkładowej pozwala wzmocnić system stabilizujący pod kruszywo, drogę czy pojazd. Wykorzystanie geowłókniny pod kruszywo pozwala na odseparowanie warstwy kruszywa od gruntu, polepszając efektywność poziomu zagęszczenia materiału i nośności podbudowy. Na rynku istnieją również geowłókniny dwuwarstwowe, które nadają się do tworzenia zabezpieczeń w budownictwie wodnym. Podwojona liczba warstw nie wpływa negatywnie na parametry hydrauliczne.

Kontakt

Gwarantujemy konkurencyjne ceny geowłókniny pod kruszywo i skarpy

Korzyści zastosowania geowłókniny drogowej

  • zapobieganie i ochrona przed przemieszczaniem się poszczególnych frakcji gruntu, co w konsekwencji prowadzi do zatrzymania mieszania się gruntów w konstrukcjach ziemnych,
  • zalety wynikające z zastosowania materiałów (polipropylenu i poliestru) w postaci ponadprzeciętnych właściwości wytrzymałościowych i odpornościowych,
  • tworzenie odpowiedniej separacji pomiędzy kruszywami o zróżnicowanym uziarnieniu,
  • oszczędność finansowa wynikająca z mniejszego zużycia kruszywa,
  • wzmocnienie i stabilizacja podłoża,
  • długoterminowa ochrona geomembran.