Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Boisko piłkarskie Zielona Góra | AG Geosynthetics

Boisko piłkarskie Zielona Góra

Powrót

Wzmocnienie podbudowy i wymiana sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

Zakres prac obejmował wymianę sztucznej nawierzchni boiska piłakrskiego wraz ze wzmocnieniem podbudowy. Boisko sportowe przeznaczone zostało do rozgrywania meczów wysokiej rangi FIFA **. Przedstawiony system nawierzchni potwierdzał zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf .

Na terenie prowadzonej inwestycji nie występowały problemy z wodą gruntową, a grunt rodzimy był gruntem o dużym współczynniku filtracji. Istniejąca podbudowa niewystarczająco przenosiła obciążenia, zwłaszcza przy pracach pielęgnacyjnych i serwisowych nawierzchni, jak i podczas odśnieżania mechanicznego. Podczas wykonywanych prac występowały miejscowe deformacje podbudowy objawiające się lokalnymi zaniżeniami i nieckami na nawierzchni. W celu poprawienia nośności podbudowy wykorzystano system komórkowy AT CELL.

Odpowiednio zagęszczona zasypka w postaci tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm wraz z systemem geokomórek AT CELL  skutecznie przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu nawierzchni boiska sportowego. Ponadto wykonana warstwa nasypki o grubości, po zagęszczeniu, 50mm zapobiegła odciskaniu się geosiatki komórkowej na nawierzchni trawiastej. Na tak przygotowaną i wykonaną podbudowę ułożono sztuczną trawę piłkarską, którą następnie zasypano piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym w kolorze zielonym.

×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe
Zadzwoń: 533 350 209