Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Remont i rozbudowa zbiornika Dratów | AG Geosynthetics

Remont i rozbudowa zbiornika Dratów

Powrót

Zakres prac obejmował remont i rozbudowę zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz – Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 1 – grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz – Krzna. Przy wzmocnieniu skarpy zbiornika zastosowano technologię stabilizacji gruntu z wykorzystaniem geowłókniny i geokomórek AT CELL. Geowłóknina pełniąca funkcję separacyjno – filtracyjną, pozwala na swobodny przepływ gazów i wód, utrzymując jednocześnie kruszywo i zapobiegając jego wypłukiwaniu z ułożonej wzdłuż korony wału geosiatki komórkowej.

Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na ubezpieczenie skarpy odwodnej grobli zbiornika uszkodzonej w wyniku falowania wody. Zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o wysokości 15cm stanowi system upodabniający się do  struktury tzw. plastra miodu, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa uwięzionego wewnątrz komórek. Kruszywo wypełniające komórki jest blokowane poprzez ścianki systemu, dzięki czemu zyskuje lepsze zagęszczenie. Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa, co wpływa dodatnio na kąt tarcia wewnętrznego zasypki.

Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek AT CELL przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio zmodyfikowana. Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na ograniczenie zjawiska wypłukiwania kruszywa, co ma istotny wpływ na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne skarpy i nasypów.

×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe