Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Wał przeciwpowodziowy Warta | AG Geosynthetics

Wał przeciwpowodziowy Warta

Powrót

Dolina Warty VII – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego gm. Warta

Zakres prac obejmował remont wałów przeciwpowodziowych na rzece Warta od granic administracyjnych Sieradza do drogi wojewódzkiej biegnącej przez Rossoszycę. Przy wzmocnieniu korony wału zastosowano technologię stabilizacji gruntu z wykorzystaniem geosyntetyków w postaci geowłókniny i geokomórki. Geowłóknina pełniąca funkcję separacyjno-filtracyjną, pozwala na swobodny przepływ gazów i wód, utrzymując jednocześnie kruszywo i zapobiegając jego wypłukiwaniu z ułożonej wzdłuż korony wału geokomórki.

Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację skarp i nasypów. Zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do  struktury tzw. plastra miodu, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa uwięzionego wewnątrz komórek. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki są blokowane poprzez ścianki systemu, dzięki czemu zyskują lepsze zagęszczenie. Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa, co wpływa dodatnio na kąt tarcia wewnętrznego zasypki.

Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek AT CELL przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio modyfikowana. Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na ograniczenie zjawiska wypłukiwania kruszywa co ma istotny wpływ na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne skarpy i nasypów.

×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe