Warning: Undefined array key 1 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Undefined array key 2 in /home/users/ag-geo/public_html/ag-geo.eu/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Geokrata AT CELL | AG Geosynthetics

Geokrata AT CELL

Produkty
Geokomórka AT CELL

Złożona jest z teksturowanych i perforowanych taśm z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (HDPE). Geokomórka AT CELL zwana też inaczej kratą, to zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowych taśm o określonej wysokości. Stanowi ona system upodabniający się do struktury “plastra miodu”, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Dzięki rozwiązaniu, jakim jest ta struktura, możliwe jest utwardzenie podłoża, a dzięki temu na jego stabilizację i redukcję kosztów podczas budowy.

Geosyntetyki komórkowe pomagają w wielu aspektach, jeśli chodzi o budowę terenu – umożliwiają równomierne rozłożenie sił oraz zlikwidowanie nacisku, które może powstawać na różnych poziomach gruntu. Dzięki nim, możliwe jest utwardzenie podłoża, nawet takiego, które wydaje się mieć niekorzystny geotechnicznie skład, lub też znajdującego się na terenie podmokłym. Komórka AT CELL jest produkowana w sekcjach o rozmiarach dostosowanych do charakteru realizacji. Polietylen HDPE jest materiałem miękkim i podatnym, dającym się łatwo formować, dzięki czemu kratę można dowolnie kształtować.

Geokrata to przydatny w budownictwie syntetyk, który z pewnością pomoże każdej firmie zajmującej się budowaniem dróg, parkingów, czy utwardzaniem podłoża pod wszelkie budynki. Nasz produkt pomaga zagęścić grunty oraz je uregulować i wygładzić, co nie tylko ma zbawienne skutki dla osób korzystających z wybudowanej drogi – dzięki niemu czas zaoszczędzą również firmy budowlane, korzystające z naszych rozwiązań.

 • geokrata 10 cm AT CELL w dobrej cenie
 • geokrata 15 cm AT CELL w niskiej cenie
 • geokrata 5 cm - AT CELL
Funkcje

Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację skarp i nasypów. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki są blokowane poprzez ścianki systemu, dzięki czemu zyskują lepsze zagęszczenie.

Redukcja grubości podbudowy dróg wpływa znacząco na obniżenie kosztów budowy przy zachowaniu wymaganych parametrów podłoża.

Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa co wpływa dodatnio na kąt tarcia wewnętrznego zasypki. Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek AT CELL przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje siły pionowe. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy jest odpowiednio modyfikowana.

Na terenie płaskim materiał zasypowy jest blokowany przez ścianki geokomórki, poszczególne komórki oddziałują na siebie wzajemnie co redukuje siły pionowe. Przy wzmacnianiu i stabilizacji skarp perforowane ścianki geokomórki blokują ruch materiału zasypowego oraz ograniczają jego wypłukiwanie na skarpie co wpływa pozytywnie na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne.

Zastosowanie systemu geokomórek AT CELL pozwala na ograniczenie zjawiska wypłukiwania kruszywa co ma istotny wpływ na stabilizację i właściwości przeciwerozyjne skarpy i nasypów.

Zastosowanie geokrat od najlepszych producentów - AT CELLSystem geokomórkowy AT CELL ma zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

 • Konstrukcji drogi począwszy od traktów leśnych i tymczasowych, poprzez drogi lokalne, aż do obiektów przystosowanych do szybkiego ruchu kołowego,
 • Nawierzchni parkingów i placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych traktów rowerowych,
 • Alejek i ścieżek dla pieszych ochrony antyerozyjnej skarp i nasypów wałów przeciwpowodziowych,
 • Rzek i zbiorników wodnych rowów melioracyjnych i systemów drenażowych ukształtowania elementów architektury krajobrazu,
 • Boisk sportowych,
 • Pól golfowych,
 • Placów zabaw,
 • Wybiegów dla zwierząt.
×
Zobacz nasze nowe produkty:
bariera korzeniowa i obrzeża trawnikowe