Co to jest geowłóknina? Zastosowanie, rodzaje i właściwości geowłókniny

22 sierpnia 2021

Czym jest geowłóknina? Rodzaje i zastosowanie

Funkcjonalność geowłóknin jest niemal nieograniczona, a co za tym idzie wszechstronność i doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne geosyntetyków zawładnęły współczesnym budownictwem i branżą hydrotechniczną. Co zaliczamy do cech geowłóknin? W jakich obszarach znajdują one zastosowanie? I w jaki sposób wybrać odpowiedni geosyntetyk?

Czym jest geowłóknina?

Geowłókninę zaliczamy do licznej grupy przepuszczalnych materiałów syntetycznych powstającą w wyniku łączenia włókien polipropylenowych i/lub poliestrowych[1]D. Wojtasik, “Zmienność współczynników filtracji piasku gliniastego i geowłókniny w procesie długotrwałego przepływu”, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2006, nr 5(2), s. 55-56. . Jej podstawową cechą charakterystyczną jest nieregularna, niekierunkowana struktura włókien, typowa dla procesu igłowania materiałów lub zespajania termicznego. Włókna geosyntetyków można łączyć na trzy sposoby – mechanicznie, chemicznie lub termicznie.

Podstawową funkcją geowłókniny jest tworzenie przez nią warstw wzmacniających podłoże lub separacyjnych, oddzielając tym samym poszczególne warstwy gruntu. Filtracja i drenaż za pomocą geowłókniny jest możliwa za sprawą struktury (jej porowatości), która pozwala na przepływ gazu i cieczy. Znane w branży geotechnicznej zjawisko kolmatacji, czyli zatykania kanałów porowych, jest niepożądanym efektem odkładania się niewielkich cząsteczek stałych. Kolmatacji zapobiec można, stosując system filtracyjny w postaci geowłókniny[2]E. Burszta-Adamiak, “Ocena przydatności geowłóknin do ochrony gruntu przed kolmatacją”, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2007, nr 3 (37), s. 90. . Dodatkowo wytrzymałość tego materiału pozytywnie wpływa na parametry mechaniczne podłoża, skutecznie je wzmacniając.

Rodzaje geowłókniny

Geosyntetyki – jako grupa wyrobów tekstylnych

Zgodnie z przyjętą w literaturze przedmiotu definicją “geosyntetyki to materiały z tworzyw sztucznych, które ułatwiają wzmocnienie, zabezpieczenie, posadowienie czy renowację obiektów budowlanych”[3]A. Miszkowska, S. Stępień, A. Jasko, E. Koda, “Wpływ temperatury na wytrzymałościowe geotkaniny wykorzystywanej do budowy konstrukcji oporowej na składowisku”, Acta Scientiarum Polonorum. … Continue reading.

Różnice pomiędzy geowłókniną a geotkaniną

Wśród materiałów inżynierskich geosyntetycznych wyróżniamy zarówno geowłókniny, jak i geotkaniny, jednak każdy z tych materiałów różni się ze względu na metodę produkcyjną, właściwości, zakres zastosowania i funkcje. Podstawową cechą różnicującą geotkaniny od geowłóknin jest spełnianie przez nie czterech funkcji jednocześnie – separacyjnej, filtracyjnej, drenującej i wzmacniającej. Geotkanina posiada doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, niewielką wartość wydłużenia, przez co stosuje się ją przy konstrukcjach gruntu zbrojnego, wzmacnianiu dróg czy wałów przeciwpowodziowych.

Zakres zastosowania geowłókniny

Geowłókninę najczęściej można spotkać w następujących obszarach budownictwa:

  • przy budowie dróg (w tym kolejowych), powierzchni obciążonych ruchem czy parkingów,
  • przy budowie systemów drenażowych lub odwodnień,
  • przy budowie nasypów kolejowych, tuneli,
  • przy budowie zbiorników wodnych, odpadów ciekłych, kanałów, składowisk,
  • przy wszelkiego rodzaju robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

Jak wybrać geowłókninę?

Przy wyborze geowłókniny należy kierować się kilkoma najważniejszymi parametrami, tj. otwartością porów, wodoprzepuszczalnością, wytrzymałością na rozciąganie oraz wydłużalność, a także doborem materiałów ziarnistych. Warto zwrócić się po profesjonalną i merytoryczną pomoc, a jednocześnie mieć przejrzysty cel względem zastosowania geosyntetyków.

Bibliografia:

Bibliografia:
1D. Wojtasik, “Zmienność współczynników filtracji piasku gliniastego i geowłókniny w procesie długotrwałego przepływu”, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2006, nr 5(2), s. 55-56.
2E. Burszta-Adamiak, “Ocena przydatności geowłóknin do ochrony gruntu przed kolmatacją”, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2007, nr 3 (37), s. 90.
3A. Miszkowska, S. Stępień, A. Jasko, E. Koda, “Wpływ temperatury na wytrzymałościowe geotkaniny wykorzystywanej do budowy konstrukcji oporowej na składowisku”, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2015, nr 14(1), s. 43.