Geowłóknina ALTEX AT

Do rodziny płaskich syntetyków wykonanych z fibryn polipropylenowych (PP) lub poliestrowych (PES) należy także geowłóknina ALTEX AT. Fibryny te, połączone ze sobą w procesie igłowania lub przeszywania z opcją kalandrowania (obróbki termicznej) tworzą bardzo wytrzymałe struktury.

Geowłóknina charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością biologiczną i chemiczną. Odpowiednio dobrana chroni przed erozją, dzięki niej również tworzy się warstwa wzmacniająca, która korzystnie wpływa na stabilizację podłoża. Przy wyborze odpowiedniej gramatury należy kierować się ich wytrzymałością na rozciąganie, wydłużenie oraz zwrócić uwagę na parametry przebicia statycznego i dynamicznego. Do niewątpliwych korzyści, jakie posiada geotkanina, należy trwałość materiału, przepuszczalność wody oraz porowatość.

Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom takim jak: ochrona przed erozją, wzmocnienie, separacja oraz drenaż, włókniny posiadają bardzo szeroki zakres zastosowań. Geotkanina tworzy warstwę wzmacniającą, która zapobiega wymieszaniu się kolejnych warstw gruntu, dzięki czemu bezproblemowo można wykorzystywać ją przy budowie podjazdów lub chodników, ale także oczek wodnych lub basenów.

Podczas przygotowywania gruntu pod budowę warto zadbać o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i przyszłych użytkowników danego miejsca. Wówczas polecamy zdać się na naszą produkty. Tworzona przez nią warstwa wzmacniająca chroni przed erozją, która w przyszłości mogłaby spowodować zniszczenie nowopowstającego budynku, drogi, lub instalacji.

 • geowłóknina po niskiej cenie ALTEX AT
 • geowłóknina ALTEX AT z atrakcyjnym cennikiem
 • geowłóknina 200g - ALTEX AT

Funkcje geowłókniny

Funkcje geowłókniny ALTEX AT

Wybór konkretnego typu geowłókniny uzależniony jest od celu przeznaczenia oraz funkcji, którą ten geosyntetyk spełnia w zakresie jego zastosowania:

Filtracja i drenaż

Geowłóknina w swojej strukturze zapobiega ruchom cząstek gruntu, umożliwiając swobodny przepływ cieczy i gazu. Efektywność pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału. Zachowanie odpowiedniej specyfiki budowy geowłokniny (rozmiaru porów) pozwala jej na przepuszczanie przez filtr cząsteczek o średnicy mniejszej od O90. Większe cząsteczki zostają zatrzymane na powierzchni filtra. W efekcie odprowadzanie wody może być realizowane w każdej płaszczyźnie włókniny.

Separacja

Geowłóknina jest doskonałym materiałem separującym, a zawdzięcza to wysokiej wodoprzepuszczalności oraz wysokim właściwościom mechanicznym. Funkcja ta jest wykorzystywana szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Budowa dróg na takich terenach bywa szczególnie utrudniona, a dzięki zastosowaniu geowłóknin jest zdecydowanie prostsza i efektywniejsza. Produkty trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości. Skutkiem nieodpowiedniej separacji może być stopniowe mieszanie się materiałów konstrukcyjnych z gruntem rodzimym, a tym samym znaczne i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji drogi.

W przypadku braku zastosowania geowłókniny ALTEX AT jako warstwy separacyjnej pomiędzy podbudową a gruntem rodzimym, dochodzi do wymieszania warstw, co prowadzi do szybszej degradacji.

Ochrona i wzmacnianie

Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie. Geowłókniny poprawiają parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg, lotnisk czy też trakcji kolejowych.

Zastosowanie

 

Zastosowanie geowłókniny ALTEX AT

 

Geowłókniny ALTEX AT posiadają szerokie zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu w obszarze:

 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki,
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe,
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne,
 • parkingi, podjazdy, boiska sportowe,
 • wysypiska odpadów/ochrona geomembran,
 • budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych,
 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki,
 • balastowanie rurociągów,
 • naprawa pokrycia dachowego.
×
Geowłóknina PP 150 w promocyjnej cenie. Zapytaj o cenę